Obrtanje slova

Original

Obrnuto naopacke

Veliki deo skripta koji ovo radi je preuzet od Davida Fadena, Reverse Fad Productions, www.revfad.com.


2008 - Agencija za internet i marketing Specihost.com