Алексина интернет страница


[страница на мрежи - последња верзија]
JavaScript имитација „Вучка“ —

Пребацивање текста из латинице у ћирилицу и обратно

Све што се укуца у горњем прозору за унос текста ће бити пребачено у ћирилицу и приказано у прозору испод. Све што се укуца у доњем прозору се може пребацити у латиницу и биће приказано у првом прозору за унос текста. Ако је нека реч пребачена у ћирилицу, а није требало да буде јер је страна реч маркирати је (држати лево дугме миша и превући преко речи или дела текста) и биће пребачена у латиницу као и сва њена друга појављивања у тексту - ово, нажалост, за сада ради само у Internet Explorer-у. Програм је урађен у JavaScript-у и извршава се у вашем browser-у. Није савршен и ради само просту замену, али може да послужи за пребацивање ситних текстова из једног писма у друго: copy-paste где треба...Dual распоред: ћ-cy, ч-cx, ш-sx, ђ-dy, ж-zx, љ-ly, њ-ny


Dual распоред: ћ-cy, ч-cx, ш-sx, ђ-dy, ж-zx, љ-ly, њ-ny


  Александар Веселиновић
[последња измена: 25. октобар 2003.]
 
Unicode: UTF-8